Osmanlı Devleti'nin En Şöhretli Celladı : Kara Ali


Osmanlı Devleti'nin en şöhretli celladı : Kara Ali bugün hikayemizin ana kahramanı olan kişidir. Öyle ki ; Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde bu cellattan bahsetme gereği duymuştur. Kara Ali cellatlık mesleğine usta cellat olan Süleyman'ın çırağı olarak başlamıştır. On yedinci yüzyılda yaşayan cellat Kara Ali 25 yılda İstanbul'da hayatını sürdürmüştür. Kara Ali kimi tarihçilere göre Çingene kimilerine göre ise Kıptidir. Cellat Kara Ali yaşadığı dönemde lV.Murat'ın ise baş celladı olacaktır. 
Osmanlı Devletinde bir çok cellat olmasına rağmen Kara Ali'yi tarihin bir köşesine ismini yazdıracak olmasını sağlayan,hatta ve hatta Evliya Çelebi gibi birinin eserine dahi konu olmasını sağlayan özelliği neydi? Kara Ali; acımasız, gözü kara , yaz kış demeden baldır bacak, bağrı çıplak gezen sadece ve sadece öldürmek için yaşayan biriydi desek yanlış tabir kullanmış olmayız. İdam ettiği adamın kim olduğunu dahi merak etmeyen Kara Ali, amirinin boğ dediğini boğar ,vur dediğinin ise kellesini alırdı.


Tüm bu infazları yaparken yanında yamağı olan Hamal Ali ile birlikte onlarca sadrazam ve veziri infaz etmiştir. Ayrıca 16-17. Yüzyılda yaşamış olan şair Nefi'yi de boğarak öldürmüş ve Nefi'nin cesedine taş bağlayarak denizin sularına bırakmıştır. Ayrıca Sultan İbrahim'in baş vezirlerinden olan Hezarpare Ahmet Paşa'nın infazını da yine kendisi yapmıştır.Ancak tüm bu infazlara karşı Kara Ali'nin de infazından çekindiği bir kişi vardı. Deli İbrahim lakaplı Sultan İbrahim idi bu isim. lV.Murat zamanından beri bir çok Sadrazam, Vezir ve Paşa idam eden Kara Ali'nin bu kez infaz etmesi gerektiği kişi bir padişahtı. Görevi zordu. Cesaret ve yürek isteyen bu davranış karşısında nasıl bir tepki verecekti? İnfaz edileceğini anlayan Sultan İbrahim kötü haldeydi ve Kara Ali ise bu infazı yapmak istemiyordu. Bu yüzden kaçmayı bile denedi ve kaçtı da fakat sonrasında kendisini yakalayan sadrazam tarafından işini yapması kırbaç darbeleri alarak söylendi.


Günler geçti ve Kara Ali yamağı ile birlikte Sultan İbrahim'in hapsedildiği yere geldi. Ağlaya ağlaya Sultan İbrahim'i hapsedildiği yerde boğarak öldürdü. Hikâyenin sonunda elbette Cellat Kara Ali de öldü fakat cellatların mezarlarında doğum ve ölüm tarihleri yazılmadığı için ne zaman ve nasıl öldüğü bilinmemektedir.

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar