Osmanlı Devletinin ilk üniversitesi hangisidir?

SORU: Osmanlı Devletinin ilk üniversitesi hangisidir?

A) Darülmüallim
B) Darülbedayi
C) Darülfünun
D) Darülelhan
E) Darülkurra
CEVAP: Osmanlı Devletinin ilk üniversitesi olan Darülfünun 1840'lı yıllarda ilk temelleri oluşturulmuş olsa da açılması 1869 yılını bulmuştur ve Abdülaziz zamanında bu gelişme yaşanmıştır. Ayrıca bu kurumun ilk müdürü ise Hoca Tahsin Efendi olarak kayıtlara geçmiştir. Darülfünun, 1933 yılında reform edilerek İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür. Aynı zamanda Darülfünun Osmanlı döneminde kurulan ilk modern üniversite olarak da bilinmektedir. Günümüzde darülfünun üniversite olarak hala eğitim vermekte olan bir kuruluş olarak da ifade edilebilir.

                                 

Yorum Gönder

0 Yorumlar