Advertisement

Osmanlı Devletinde son bağımsız olan azınlık hangisidir?


19.yüzyılda balkanlarda milliyetçilik akımının da etkisi ile bir devletin egemenliği altında kalan azınlık ya da milletler kendi devletini kurmak istemişlerdir. Dolayısıyla isyanlar bu yüzyılda hayli artmıştır. Bu karışıklıktan ötürü tarihçiler Balkanlara Barut Fıçısı adlı tabiri kullanmışlardır. Osmanlı Devletinde son bağımsız olan azınlık ise 1912 yılında bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk olmuştur. Tabii Arnavutluk daha sonraki yıllarda örneğin 1917-1920 yılları arasında İtalya egemenliğine girmiştir. 2021 yılı itibari ile üç milyona yakın nüfusu olan Arnavutluk'un başkenti ise Tiran'dır. 

                     

Yorum Gönder

0 Yorumlar