Türk parasını koruma kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Türk parasını koruma kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1929 büyük krizi nedeni ile ekonomide devletçi, korumacı ve müdahaleci politikalar uygulamaya ağırlık verilmişti. Devletçi ekonominin daha da ağırlık kazanmasında; 1923 – 1929 yılları arasında uygulanan ekonomi politikalarından istenen sonucun alınamaması,1929 büyük krizin dünya genelinde ekonomileri olumsuz etkilemesi, SSCB’de uygulanan planlı ekonomi politikasının başarılı olması, klasik ekonomi politikalarının 1929 krizini çözememesi üzerine devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğinin netleşmesi gibi faktörler belirleyici oldu. O dönemde yürürlüğe giren Türk Lirasını koruma konunu ekonominin devletçi yönelişine bir kanıttır. Türkiye iktisat tarihine bakıldığında en başarılı ekonomik süreç bu dönemde başlamıştır.

Atatürk Döneminin en önemli gelişmelerinden biri olan Türk parasını koruma kanunu tarihler 25 Şubat 1930 yılını gösterdiğinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.



Yorum Gönder

0 Yorumlar