Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi hangi padişah döneminde açılmıştır?

 


SORU
: Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) III.Selim
B) II.Mahmut
C) Sultan Abdülaziz
D) Sultan Abdülmecid
E) II.Abdülhamid
CEVAP: 1899 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olan Şişli Etfal bilinen diğer adı ile Hamidiye Etfal İstanbul'un Şişli ilçesinde hizmet veren , bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak kurulmuştur. Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olan Şişli Etfal , padişah II.Abdülhamid döneminde kurulmuştur.

Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi Şişli Etfal'in kurulma hikayesi


II. Abdülhamid'in 7 aylık kızı Hatice Sultan'ın 14 Şubat 1898 günü difteri hastalığından ölümü üzerine üzüntüye düşen II. Abdülhamid 4 gün sonra Dr. İbrahim Beyi bir etfal (çocuklar) hastanesi kurmakla görevlendirmiştir. Hastane 5 Haziran 1899'da Hamidiye Etfal Hastanesi, yani Abdülhamid Çocuk Hastanesi adı altında hizmete açılmıştır. Dr. İbrahim Bey Abdülhamid'in 1908 yılında tahttan indirilmesine kadar hastanede baştabiplik yapmıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede yaralanan askerlerin tedavisinde önemli bir rol oynamıştır. Hastane 1922 yılında "Şişli Çocuk Hastanesi" adını almış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yönetiminde bir devlet hastanesi haline gelmiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar