Advertisement

Uyvar kalesini kim fethetmiştir?

Uyvar kalesini kim fethetmiştir?

Osmanlı Devleti'nin belki de Yükselme Döneminde en son yaşadığı önemli gelişmelerden biridir Uyvar Kalesinin fethi. Şayet 1699 yılında Karlofça Antlaşması ile Gerileme dönemine girecek olan Devlet 1663 yılında Uyvar Kalesini fethetmeyi başarmıştır. Uyvar Kalesi 16.yüzyılın sonlarında Macaristan'a gelebilecek saldırıları savunma amacı ile inşaa edilmiş bir kaledir ve İtalyan mimar O.Giulio tarafından yapılmıştır. Uyvar kalesi 1663 yılında dönemin padişahı olan IV. Mehmet zamanında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından fethedilmiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar