POMEM Mülakat Soruları - Bölüm 1


İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Polis alımı memur adaylarının belirli şartlardan geçmesi sonucu son aşama olan Mülakat kısmı ile tanımlanmaktadır. O halde bu yayınımızda İçişleri Bakanlığının Polislik Mülakat Sorularını sizler için cevaplayalım. Kolluk gücü nedir? Ülkemizde kolluk görevini yürüten kurumlar hangileridir?

Kolluk terimi, kollamak kelimesinden türetilmiştir. Ülkemizde 
kolluk görevini yürüten kurumlar ise; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüdür.Adli Kolluk ve İdari Kolluk nedir?

Adli Kolluk: Suç oluştuktan sonra, soruşturmanın sıhhatli biçimde yürütülmesinin temin edilmesidir.

İdari Kolluk: Suç oluşmadan önce önleyici tedbirler almaktır.


Hiyerarşi nedir?

Hiyerarşi, bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran sistemdir.


ETA ile PKK arasındaki benzerlik nedir?

İki terör örgütü de etnik kimlikleri ön plana çıkartarak terör faaliyetleri yürütmektedir.


Soruşturma ve Kovuşturma kavramlarını açıklayınız?

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir.
Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.


İçişleri Bakan yardımcılarımız kimlerdir?

Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce


Öfke Kontrolü nedir?

Öfke Kontrolü, öfkenin kontrollü bir biçimde, kişiye zarar vermeden ifade edilmesidir.


Kanunsuz Emir nedir?

Bir kamu görevlisinin, üstünden aldığı emri yönetmelik, kanun ve tüzüklere aykırı görürse yerine getirmez ve bu  aykırılığı o emri verene bildirir.


Emniyet Genel Müdürü kimdir?

Mehmet Aktaş


Jandarma Genel Komutanı kimdir?

Orgeneral Arif Çetin


Sahil Güvenlik Komutanı kimdir?

Tuğamiral Ahmet Kendir


Uyuşturucu ile Mücadele Danışma hattının numarası kaçtır?

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma hattının numarası ALO 191'dir.


Miranda Kuralı nedir?

Hukuk literatüründe yakalanan şüpheliye ya da sorgulanan kişiye haklarının söylenmesine miranda kuralı denir.


Uluslararası suç kategorisinde sayılan suçları sayınız?

Soykırım Suçu, İnsanlığa karşı suçlar, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, İnsan Ticareti Suçu


 Bir komiser yardımcısı hangi unvanlarla teşkilatta görev yapabilir?

Grup Amiri
Büro Amiri
Ekip Amiri
Tim Amiri
Pilot
Öğretim Görevlisi
Sınıf Komiseri


PKK'nın ideolojik görüşü nedir ve neyi amaçlar?

PKK'nın ideoloji olarak benimsedikleri; Kürt milliyetçiliği, Marksizm, Stalinizm, Maoizm'dir. PKK ise Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu  Irak'ın Kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu, ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede bir devlet kurmayı amaçlamaktadır.


Özgürlüklerin monizmi nedir?

Kişinin tüm hak ve hürriyetlere sahip olmasıdır.


Milli irade ne demektir?

Bir ulusun hiçbir baskı altında kalmaksızın isteğini ortaya koyması, halkın istediğinin olmasıdır.


Radikalleşmeye sebep olan şeyler nelerdir?

Din istismarı, Etnik Kimlik ve Sahte Mehdilik 
Radikalleşmeye sebep olmaktadır.


Atatürk'ün ''Muasır medeniyet seviyesi'' sözünü açıklayınız?

Muasır medeniyet aynı asırda birlikte bulunulan toplumlardan ileride olma durumudur.


Atatürk'ün ilkeleri nelerdir?

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik ve İnkılapçılık


Mevzuata göre ateşli silah taşıma yaşı kaçtır?

Mevzuata göre ateşli silah taşıma yaşı 21'dir.


İçişleri Bakanının görevleri hakkında bilgi veriniz?

Bakan, Bakanlık kuruluşunun en önemli en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.


Türk Polis Teşkilatının armasında neler bulunmaktadır?

Çift başlı kartal, Ay yıldız, Defne Dalı, 8 Köşeli Yıldız


Emniyet Teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

10 Nisan 1845 yılında kurulmuştur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar