Advertisement

Osmanlı Devletinde ilk kağıt para hangi padişah döneminde basılmıştır?

 SORU: Osmanlı Devletinde ilk kağıt para hangi padişah döneminde basılmıştır?

A) Orhan Bey

B) Osman Bey

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Abdülmecit

E) ll.Abdülhamit

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk banknotlar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği Tanzimat Döneminde tedavüle çıkarılmıştır.

 Banknotlar bu dönemde esas olarak reformların finanse edilmesi amacıyla basılmıştır. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında " Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere " adıyla, bugünkü dille "Para Yerine Geçen Kâğıt", bir anlamda para olmaktan çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde olmak üzere çıkarılmıştır. Bu paralar matbaa baskısı olmayıp, elle yapılmış ve her birine de resmi mühür basılmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğinde yer alan ve Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt parayı bastıran padişah olan Abdülmecid olacaktır.
 Kaimelerin zaman içerisinde taklidinin kolayca yapılması ve kâğıt paraya olan güvenin azalması nedeniyle 1842 yılından itibaren matbaada bastırılmasına başlanarak, el yapımı olanlarla değişimi sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1862 yılına kadar çeşitli şekil ve miktarlarda kaime ihraç edilmiştir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar