Advertisement

Hukukun dalları nelerdir?


 Hukukun dalları üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuktur. Kamu Hukuku kendi içerisinde yedi bölüme ayrılmıştır. Özel Hukuk kendi içerisinde dört bölüme ayrılmaktadır. Karma Hukuk ise üç bölüme ayrılmıştır.


1.Kamu Hukuku

A. Anayasa Hukuku
B. İdare Hukuku
C. Vergi Hukuku
D. Ceza Hukuku
E. İcra - İflas Hukuku
F. Devletler Genel Hukuku
G. Yargılama ( Usül ) Hukuku


2.Özel Hukuk

A. Medeni Hukuk 
A1. Kişilik
A2. Aile
A3. Miras
A4. Eşya
B. Borçlar Hukuku
C. Devlet Özel Hukuku
D. Ticaret Hukuku
D1. Ticari İşletme
D2. Kıymetli Evrak 
D3. Sigorta
D4. Şirketler
D5. Deniz Ticareti


3.Karma Hukuk
A. İş Hukuku
B. Bankacılık Hukuku
C. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Yorum Gönder

0 Yorumlar