Kuran-ı Kerim'i Türkçeye çeviren ilk Türk devleti hangisidir?

 


SORU: Kuran-ı Kerim'i Türkçeye çeviren ilk Türk devleti hangisidir?

A) Karahanlılar
B) Karakoyunlular
C) Akkoyunlular
D) Gazneliler
E) Ihşidiler (Akşitler)
CEVAP:  
1378 yılında Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulan Akkoyunlular, Kuran-ı Kerim'i Türkçeye çeviren ilk Türk devletidir. Âdil, ahlâklı, halka karşı şefkatli ve ilim adamlarına saygılı bir hükümdar olan Akkoyunlu Uzun Hasan Han'ın ise birçok cami, medrese ve ribât yaptırdığı bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerîm’i Türkçe’ye tercüme ettirmiştir. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar