Tanzimat Fermanı kim tarafından hangi padişah döneminde hazırlanmıştır?

Tanzimat Fermanı kim tarafından hangi padişah döneminde hazırlanmıştır?

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur. Tanzimat Fermanının amacı devlet düzeni iyileştirmek, gayrimüslim azınlıkların devlete bağlılığını sağlamak, Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmalarını engellemek ve dış politikada Avrupa devletlerinin desteğini almaktır. Tanzimat fermanını bir diğer önemli kılan husus ise anayasal düzene geçişin ilk adımlarından biri olmasıdır. 

Aşağıdaki görsel ise 3 Kasım 1839 yılına aittir ve 
Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa Gülhane Parkında Tanzimat Fermanını halka duyurmaktadır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar