Advertisement

3. Mustafa Dönemi Olayları


III. Mustafa Osmanlı Devletinin 26. Padişahıdır. 17 yıl hüküm süren III. Mustafa 1757 yılında geçtiği tahttan ölümü üzerine 1774 yılında ayrılmıştır. III. Mustafa döneminde bir takım olaylar gerçekleşmiştir. Diğer padişahlar gibi bir çok ıslahat ve olay onun döneminde yaşanmamış olsa da dönemin sadrazamı olsun, kurulan ocak ve mühendishaneler önem arz etmektedir. Dilerseniz bunlardan bahsedelim ; 


  • Sadrazam'ı Koca Ragıp Paşa'dır.
  • Deniz Mühendishanesi kuruldu. (Bahri Hümayun)
  • Esham sistemi uygulandı. (Bu senetler kağıt paraya geçişin ilk aşaması sayılmıştır.)
  • Sürat Topçuları Ocağı kuruldu.

Yorum Gönder

0 Yorumlar