Devletin dini İslamdır ibaresi ne zaman kaldırıldı?


Devletin dini İslamdır ibaresi ne zaman kaldırıldı?

1921 ve 1924 Anayasası yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için hayli önem arz etmektedir. Şöyle ki; savaştan yeni çıkmış bir toplum ve gelişimini hiçbir şekilde tamamlayamamış , geride kalmış bir devletten söz etmekteyiz.
    
Yeni Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olan 1924 Anayasası bilinen diğer adı ile Teşkilat-i Esasiye Kanununda bir çok farklı kanunlar yer almaktaydı. Devletin dini İslamdır ibaresi 1921 ve 1924 Anayasasında yer almaktaydı. 1924 Anayasasının 1928 yılında yapılan değişikliği ile de Devletin dini İslamdır ibaresi Anayasa'dan çıkartılmıştır. Aynı zamanda milletvekillerinin ce Cumhurbaşkanının yaptığı yeminlerde ''Allah'' üzerine yemin etmek de kaldırılmıştır. 1928 yılında yapılan Devletin dini İslamdır ibaresinin kaldırılmasında esas amaç laiklik fikri doğrultusunda gerçekleşmiştir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar