Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir?


SORU: Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir?

A) Gazneli Mahmut
B) Sebuk Tegin
C) Alp Tigin
D) Tuğrul Bey
E) Alparslan
971 yılında Afganistan'ın Gazne şehrinde dünyaya gelen, Hindistan'a tam olarak 17 sefer düzenleyen ve tarihçiler tarafından verem hastalığından ötürü 1030 yılında öldüğü söylenen Gazneli Mahmut, Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır. Gazneli Mahmut'u tarih sahnesine yerleştiren en önemli olaylardan biri Hindistan'a yapmış olduğu 17 sefer ve buranın Müslümanlaşmasında büyük rol oynamış olmasıdır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar