İlk Osmanlı Darüşşifası hangi padişah döneminde açılmıştır?

SORU: İlk Osmanlı Darüşşifası hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) Orhan Bey
B) Yıldırım Bayezid
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E)  III. Selim
 Darüşşifa yani bilinen diğer adı ile hastanedir. 1390 - 1394 yılları arasında dönemin padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan ilk Osmanlı Darüşşifası şuan Bursa ilimizin sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıldırım Darüşşifası, Osmanlı Devleti’nin ilk hastanesi olarak kabul edilir. Tıp eğitimi de verilen medreseyle birlikte bir anlamda dönemin tıp fakültesidir. Caminin yaklaşık 300 metre güneydoğusundaki bir başka tepe üzerinde bulunur. Şifahane; bimarhane ve tımarhane olarak da anılmıştır. Yapı, 1560 metrekarelik bir alana oturur. 52x30 metre boyutlarında, dikdörtgen planlı ve iki eyvanlı yapıda, karşılıklı onar oda bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda ikişer oda bulunur. Girişin karşısında da kubbeyle örtülü bir dershaneyle yanlarında ikişer büyük oda yer almaktadır. Burasının bir eğitim hastanesi olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Avlu toplam 30 basamakla kademe kademe yükselir. İlginç bir yapı öğesi de, doğudaki odaların altından geçen su yoludur. Bu kanal, kuzeydoğu köşedeki odada bulunan tuvaletlere ulaşır. Tuvalete gidemeyecek kadar bitkin olan hastalar için yapıldığı düşünülmektedir. Kapı girişinde ve giriş eyvanında yer alan tuğla süslemeleri dikkat çekmektedir. Yirmi odası olan şifahane kadrosunda biri başhekim olmak üzere üç hekim, bir cerrah ve bir de kehhal (göz doktoru) bulunurmuş.


ÇANDARLI İBRAHİM PAŞA DA BURADA TEDAVİ EDİLMİŞ 

Yıldırım Darüşşifası’nda, başlangıçta akıl hastaları için yalnızca bir bölüm bulunmaktaymış, daha sonra ise bütünüyle yalnızca akıl hastalarına ayrılmış olan bu hastane, 19. Yüzyıl’ın sonuna kadar, tam 400 yıl boyunca kullanılmıştır. Osmanlı’da birer kamu sağlık hizmet birimi olan dârüşşifalar, temeli vakıflara dayanan halk ve hanedanın hayır kuruluşlarıdır. İslâm hukuku esaslarına göre düzenlenen vakıfnamelerinde kuruluş amaçları, gelir kaynakları, kuruluşta çalışacak hekim ve diğer görevliler, çalışma şekilleri, gelirin dağıtılması ve kuruluşun yönetimi gibi konular en ince ayrıntılarına kadar anlatılır ve denetlenmesi de ayrıca gösterilir. Bu kurumlarda bir yandan hastaların tedavileriyle uğraşılırken, bir yandan da vakfiyelerdeki şartlara uygun olarak alınan çıraklara, usta hekimler yanında tıp eğitimi verilirdi. Yıldırım Darüşşifası’nın açıldığı dönemde bir başhekim, iki hekim, iki eczacı, iki şerbetçi, bir aşçı ve bir ekmekçiden oluşan kadroyla hizmet verdiği bilinmektedir. Ayrıca Yıldırım Beyazıd’ın isteği üzerine Mısır Sultanı Berkok tarafından, o dönemin ünlü doktorlarından Şemsettin Sagir’in de hastanede bir süre görevlendirildiği bilinmektedir. Bu binada Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa da tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar