Osmanlıda amanname nedir?


Osmanlıda amanname nedir?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM , Osmanlıda kullanılan bir çok terimin anlamını sormuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devletinin var olduğu dönemlerde hafızalarda fazla yer edinmemiş bu tip önemli kelimelerinde anlamını yer yer yayınlarımızda paylaşacağız. Amanname , Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinden sonra Cenevizlilere ve Bizanslılara hitaben yayınladığı bir güvenlik teminatıdır.  

Amanname: Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara, gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye denir. Amannameyi önemli kılan kişi hak ve özgürlükleri, adalet ve inanç özgürlüğü gibi kavramların ön planda tutulmasıdır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar