Advertisement

Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 2


Adalet Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen gardiyanlık alımı memur adaylarının belirli şartlardan geçmesi sonucu son aşama olan Mülakat kısmı ile tamamlanmaktadır. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyenlerin mülakat sınavından başarılı ile geçmesi gerekmektedir. O halde bu yayınımızda Adalet Bakanlığının Gardiyanlık Mülakat Soruları bölümümüzün ikinci kısmını sizler için cevaplayalım.
Merak ettiğiniz diğer infaz koruma memuru soruları için ise hazırladığımız Bölüm-1 serisini ziyaret edebilirsiniz.
📍Lahiya nedir?
Cevap: Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır. 

📍Müvekkil nedir?
Cevap: Avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir.

📍Müdafii nedir?
Cevap: Vekillik ilişkisi olmadan sanığı savunan avukatıdır.

📍Men-i Müdahale nedir?
Cevap: Bir taşınmasın haksız işgaline karşı açılan dava sonrası alınan karardır. 

📍Müzekkere nedir?
Cevap: Herhangi bir iş için , ilgili üst makama yazılan yazıdır. 

📍Beraat nedir?
Cevap: Kişinin suçlu bulunmama durumudur.

📍İştirak nedir?
Cevap: Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denmektedir.

📍Yargı nedir?
Cevap: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce uygulanmasıdır.

📍 Anayasa Mahkemesi üye sayısı kaçtır ve üyelerini kim seçmektedir? Cevap: Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'tir. Üyelerinin 12'sini Cumhurbaşkanı seçerken geri kalan 3 üyeyi ise TBMM seçmektedir.
📍Masumiyet karinesi nedir? Cevap: Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimsenin suçlu olarak sayılmayacağını öngören karinedir.
📍Son Cumhurbaşkanlarımızı sayınız?
Cevap: Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kenan Evren

📍 Cumhuriyet nedir?
Cevap: Ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli sürelerle yaptığı devlet biçimidir.


📍 Kapalı Cezaevi nedir? Cevap: İçeriden ve dışarıdan koruma ve güvenlik personeli ile korunan , dışarısı ile temasa izin verilmeyen cezaevidir. 📍 Ceza Hukukunun genel ilkeleri nelerdir? Cevap: Eşitlik ve Genellik ilkesi, Hümanistlik ilkesi, Kusursuzluk ilkesi, Şahsilik ilkesi, Kanunilik ilkesi 📍Türkiye Cumhuriyetinin son Adalet Bakanı kimdir?
Cevap: 29 Ocak 2022 tarihinde göreve getirilen Bekir Bozdağ Mart ayında yapmış olduğumuz bu yayınımızda güncel olarak ülkemizin Adalet Bakanı görevinde yer alan bakanımızdır. 

📍Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlayan geçidin adı nedir?
Cevap: 
Fransa ve İngiltere'yi birbirine bağlayan geçidin adı Manş Tüneli'dir. Manş Tüneli 1994 tarihinde açılmıştır. 50 kilometre uzunluğundadır. Manş Tüneli Dover Boğazı üzerindedir. 

📍Hocalı katliamı nedir?
Cevap: 1992 tarihinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler , Azeri sivilleri toplu bir şekilde öldürmüşlerdir. Olay Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleşmiştir. Azerbaycan hükümeti tarafından paylaşılan verilere göre Ermenilerin yaptığı bu acımasız katliamda 613 Azeri vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

📍''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözü ile tarihe geçen felsefeci kimdir?
Cevap: 
"Cogito, ergo sum" yani Türkçe manası ile ''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözünü ünlü filozof Rene Descartes söylemiştir. 

📍Türkiye kaç yılında NATO oluşumuna üye olmuştur?
Cevap: NATO oluşumu 1949 yılında kurulmuş olan askeri bir ittifaktır. NATO askeri ittifakının 12 kurucu üyesi bulunmaktadır. Ülkemiz kurucu üyelerden biri değildir fakat 1952 yılında Türkiye , NATO askeri ittifakına üye olmuştur. 

📍 Ülkemizde yasama yetkisi kime aittir?
Cevap: Ülkemizde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.

📍 İnfaz koruma memurunun amirleri kimlerdir?
Cevap: 
İnfaz koruma memurunun amirleri ; Sicil amiri ve Disiplin amiridir. 

📍 Kurtuluş Savaşı hakkında baştan sona kadar bilgi verir misiniz?


📍Hukuk literatüründe ilam kavramı neyi ifade etmektedir?
Cevap: Bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme bağlandığını gösteren belgedir. Bir diğer deyişle ise; 
Mahkeme kararının taraflardan her birine verilen onaylı ve mühürlü suretidir.

📍 Birleşmiş Milletler konseyinde veto yetkisine sahip ülkeler hangileridir?
Cevap: Fransa, ABD, Çin, İngiltere ve Rusya 
Birleşmiş Milletler konseyinde veto yetkisine sahip ülkelerdir. 


📍Milli Mücadele gerçekleştiği zamanlarda var olan yararlı cemiyetleri sayınız?
Cevap: Trakya Paşaeli Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Kars İslam Şurası, Karakol Cemiyeti verdiğimiz bu örnekler yararlı cemiyetlerden bazılarıdır. 

📍 Denetimli serbestlik nedir?
Cevap: Kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder.

📍 Lozan Barış Konferansı kaç yılında gerçekleşmiştir ve ülkemizi kim temsil etmiştir?
Cevap: 
Lozan Barış Konferansı (11 Kasım 1922–24 Temmuz 1923) tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleşmiştir. Ülkemizi Lozan Barış Konferansında İsmet İnönü temsil etmiştir.

📍 Safahat adlı kitap kime aittir?
Cevap: Safahat, Mehmet Âkif Ersoy'un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren eserdir. Eser, Türkiye’de en fazla okunan şiir ve fikir kitaplarındandır. İçerdiği şiirlerin konusu dönemin sosyal sorunları, tarihi ve dini konularıdır.

📍 Ceza evlerinde en yetkili kişi kimdir?
Cevap: Cezaevlerinde en yetkili kişi 1. müdür iken kurumda savcı bulunabilir. O
 halde ise savcı en yetkili kişi olacaktır. 


Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 1 ulaşmak için TIKLAYINIZ

https://www.bilgilendinburada.com/2021/04/gardiyanlik-mulakat-sorulari-bolum-1.html


Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 3 ulaşmak için TIKLAYINIZ

https://www.bilgilendinburada.com/2022/04/gardiyanlik-mulakat-sorulari-bolum-3.html

Yorum Gönder

0 Yorumlar