İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen nerede tanımıştır?

SORU: İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen nerede tanımıştır? 

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Amasya Görüşmeleri
E) Bilecik GörüşmesiAmasya Görüşmeleri ya da Amasya Protokolü , İstanbul Hükümetinin Temsil Heyetini resmen tanıdığı görüşmelerdir. Görüşmeler 22 Ekim 1919 tarihinde yapılmıştır. Amasya Görüşmeleri neticesinde ; vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının önemi, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması, Mebusan Meclisinin İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı gibi konular görüşülmüştür. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar