Advertisement

Osmanlı Devletinde Muallim-i Salis olarak bilinen önemli bilim insanı kimdir?


Osmanlı Devletinde Muallim-i Salis olarak bilinen önemli bilim insanı olan Yanyalı Esad Efendi Aristo'nun Fizika adlı batı klasiğini  de çevirmiştir. Lale Devrinin önemli bilim insanıdır.  Yunanistan'ın Yanya şehrinde doğmuştur. Yanyalı Esad Efendi , Lale Devrinde astroloji ve matematik alimi olarak bilinmektedir. Bir çok dili bilen Yanyalı Esad Efendi ; Arapça, Farsça, Latince ve Yunan dillerine hakimdir. Yanyalı Esad Efendi , III. Ahmet döneminde kadı ve müderrislik görevlerini üstlenmiştir. Muallim-i Salis ise üçüncü öğretmen demektir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar