Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk olay hangisidir?

SORU: Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk olay hangisidir?

A) Trablusgarp Savaşı
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Çanakkale Savaşı
D) 31 Mart Olayı
E) L Balkan Savaşı

Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında Harbiye'den kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Ardından Şam'da 5.Orduya atanmıştır.  1907 yılında kolağası rütbesine terfiisi gerçekleşen Atatürk Üçüncü Orduya ataması gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıkma olayı da bundan iki yıl sonra 1909 yılında gerçekleşmiştir. 1909 yılında ortaya çıkan 31 Mart vakasını bastırmak için tarih sahnesine çıkan Mustafa Kemal Atatürk burada kolağası rütbesi ile yer almıştır. Mustafa Kemal Bey, Selânik’ten İstanbul’a hareket eden orduya “Hareket Ordusu” adını verdi. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar