Osmanlı Devletinde ilk denizcilik okulu hangi padişah döneminde açılmıştır?

Osmanlı Devletinde ilk denizcilik okulu hangi padişah döneminde açılmıştır?

Osmanlı Devleti karada en kadar ileri seviye de ise uzun yıllar denizde etkili olamamıştır. 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti ilk denizcilik okulunu ise 1773 yılında 18.yüzyılın sonlarında açılmıştır. 1773 yılında dönemin padişahı olan III. Mustafa vefat etmeden sadece bir yıl önce açılan ve Osmanlı Devletinin ilk denizcilik okulu olan Hendese Odası, 1782 yılında Padişah I. Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn adını almıştır.  Osmanlı Devletinde ilk denizcilik okulunun açılmasındaki en önemli sebeplerden biride Ruslar ile yapılan savaşlardan alınan neticeler olmuştur. Bilindiği üzere 1770 yılında Ruslar ile yapılan Çeşme Deniz Muharebesi neticesinde Osmanlı Donanması yakılmıştır. Bu ağır hasarla sonuçlanan muharebe , Osmanlı Devletinin donanmasına önem vermesine sebep oluşturmuştur. III. Mustafa döneminde açılan Osmanlı Devletinin ilk denizcilik okulu, o dönemde devlet için büyük bir atılım olmuştur. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar