Türkiye'nin İlk ve Tek Satranç Müzesi olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi hangi ilimizdedir?
Türk parasını koruma kanunu ne zaman çıkarılmıştır?
İlk kadın büyükelçimiz kimdir?
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir?
Münhasır Bölge Anlaşması hangi ülkeler arasında yapılmıştır?
 Gaiplik durumuna hangi mahkeme karar vermektedir ?
Osmanlı Devleti beyliklerden hangisini alarak donanmaya sahip olmuştur?
KPSS Deneme Testi - 48 (Genel Yetenek-Genel Kültür)
Ümit burnundan Hindistan'a gemiyle seyahat eden Portekiz kaşif kimdir?
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası nerede kuruldu?
1878 Berlin Antlaşması maddeleri nelerdir?
Türkiye'nin ilk çinko fabrikası hangi ilimizde açılmıştır?
Verem mikrobunu kim buldu?
Atatürk Döneminde kurulan bankalarımız hangileridir ?
Geçici köy altı yerleşmeleri nelerdir?
Çanakkale'nin geçilemeyeceğini belirten rapor hangisidir?
Osmanlı Devletinde ilk posta teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Memuriyeti Sona Erdiren Haller Nelerdir?
Türk edebiyatında Batı hikaye tekniğine uygun ilk hikayeyi kim yazmıştır?
Mars Gezegeninde mimarlığa dair çalışmalara katılmaya hak kazanan ilk Türk mimarımız kimdir?