Büro Personeli Mülakat Soruları Bölüm - 2
Halk oylaması sonucu Avrupa Birliğine  katılmayan ülke hangisidir?
Karahanlılar Dönemine ait eserler hangileridir?
Bayrağında hilal olan ülkeler hangileridir?
Türkiye UNESCO Dünya Belleği Mirası listesinde yer alan eserleri hangileridir ?
Dünyadaki ilk alışveriş sitesi hangisidir?
Doğu Trakya Yüksek Komiseri kimdir?
Dörtlü Takriri imzalayan kişiler kimlerdir?
Rus Doğal Gazının Karadeniz'den Trakya'ya taşınmasını sağlayan projenin adı nedir?
İçişleri Bakanlığı Mülakat Soruları - Bölüm 3