Advertisement

Halk oylaması sonucu Avrupa Birliğine  katılmayan ülke hangisidir?
Karahanlılar Dönemine ait eserler hangileridir?
Bayrağında hilal olan ülkeler hangileridir?
Dünyadaki ilk alışveriş sitesi hangisidir?
Doğu Trakya Yüksek Komiseri kimdir?
Dörtlü Takriri imzalayan kişiler kimlerdir?
Dünyanın ilk eczacılık kitabı kime aittir?
Zamanın Voltairesi olarak adlandırılan kişi kimdir?
Dünyanın ilk halı müzesi nerede açılmıştır?
Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti hangisidir?