İstanbul'u kuşatan ilk Türk Topluluğu hangisidir?
Osmanlıdaki ilk medrese nerede açılmıştır?
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını kim seçer?
Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı kimdir?
Lale Devrimi kavramını ilk kullanan şairimiz kimdir ?
Atabetül Hakayık hangi devlet adamına sunulmuştur?
F klavye mucidi kimdir ?
Sudan'dan kiralanan ada hangisidir?
Uyvar kalesini kim fethetmiştir?
Ölüm şairi kimdir?