Osmanlı Devletinde ilk kağıt para hangi padişah döneminde basılmıştır?
Türk İslam Devletlerinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?
İstanbul'u kuşatan ilk Türk Topluluğu hangisidir?
Osmanlıdaki ilk medrese nerede açılmıştır?
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını kim seçer?
Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı kimdir?
Lale Devrimi kavramını ilk kullanan şairimiz kimdir ?
Atabetül Hakayık hangi devlet adamına sunulmuştur?
F klavye mucidi kimdir ?
Sudan'dan kiralanan ada hangisidir?