Osmanlı Devleti zamanında kurulan bankalar hangileridir?
Tamamı adalardan oluşan en büyük ülke hangisidir?
Lozanda çözülemeyen sorunlar hangileridir?
İlk tekerlekli sandalyeyi kim icat etti ?
Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerini veren devlet hangisidir?
Türkiye'nin ilk kaya gazı kuyusu nerede açıldı ?
Ülkemizdeki volkanik set gölleri hangileridir?
Ermeni Sorunu ilk kez hangi antlaşmayla ortaya çıkmıştır?
Türkiye'nin ilk sağlık bakanı kimdir?
Pili kim icat etti?
Tarhuncu Ahmet Paşa ıslahatları
Borcun sona erme halleri nelerdir?
Çehrin fatihi kimdir?
Celsus Kütüphanesi kim tarafından kurulmuştur?
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
UNESCO tarafından ''Yaşayan insan hazinesi'' seçilen sipsi ustası kimdir?
Anadolu Selçuklu devletinin ilk donanmasını kim kurmuştur?
İlk denk bütçe hangi padişah zamanında hazırlandı ?
Trona madeni ülkemizde en çok nerede çıkartılmaktadır?
Heykelini yaptıran ilk Osmanlı padişahı kimdir?