Trona madeni ülkemizde en çok nerede çıkartılmaktadır?
Türkiye'nin en büyük doğalgaz depolama alanı nerededir?
Genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı kimdir?
Juan Juan Türkleri olarak bilinen devlet hangisidir?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi isyanla kapatıldı?
Ülkemizde kurulan ilk uzay bilimleri araştırma merkezinin adı nedir?
Maarifi Umumiye Nezareti hangi padişah döneminde açılmıştır?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kadın başkanı kimdir?
İslamcılık fikrinin savunucuları kimlerdir?
Apollo barış ödülüne layık görülen Türk kimdir?