Birleşmiş Milletler 2021 yılını ne yılı ilan etmiştir?

                                     


2021 yılının Ocak ayının hemen başında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 2021 yılı Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres “2021 yılını Meyve ve Sebze Uluslararası Yılı ilan ederek bu önemli sektöre dikkat çekmek ve insanların ve çevrenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir üretim ve tüketim yaklaşımına bütüncül bir bakış açısı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadesine yer vermiştir. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak belirlenen 2021 yılında Yıl boyunca beslenmede meyve ve sebzenin önemi, üretimden tüketime kadar olan süreçte yaşanan sorunlar, kayıplar, açlıkla mücadelede önemi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı, küçük aile işletmelerine gelir sağlayıcı özelliği ve bir çok konuda çalışmalar yapılacak, etkinlikler düzenlenecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar