İlk denk bütçe hangi padişah zamanında hazırlandı ? Osmanlı devletinde mali anlamda yapılan en önemli gelişmelerden biri olan ilk denk bütçe hazırlanması 1600'lü yılların ortalarında hazırlanmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti maliye sisteminde ilk kez olarak gelecek yıl için, yani 1652 yılında başlayan Hicri 1060 yılı için, Tarhuncu bütçesi adı verilen bir bütçe defteri hazırlandı. Bu bütçeye göre Hicri 1060 yılında bir yılda taşra eyaletlerinden gelen toplam cizye, avarız, mukataat bedelinden oluşan devlet gelirinin 5.329 yük olacağı hesaplanmıştı. Devlet harcamaları olarak yeniçeri ocağı, acemioğlan ocakları, bostancı ve baltacı ulufeleri ile saray, tersane, donanma, istabl-i amire, cebecihane, tophane vb giderleri 6.872 yük olacaktı. Devlet bütçe sorunlarının devamlı olarak çıktığı bilinmekteydi. "Tarhuncu Bütçesi"'ne göre Hicri 1060 yılı için devlet bütçesi açığının yaklaşık 1.600 yük olacağı hesaplandı.


Osmanlı Devletinde ilk denk bütçe sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa döneminde hazırlanmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devletinde 1652-1653 yılları arasında sadrazamlık görevini üstlenmiştir.

Sorunun geliş yönünden cevabı da bulmak doğru orantılı olacaktır. Burada sadrazam ve padişah ayrımına dikkat etmek önemlidir. Osmanlı Devletinde 1648-1687 yılları arasından padişahlık yapan IV.Mehmet döneminde İlk denk bütçe hazırlanmıştır.

                                                            

Yorum Gönder

0 Yorumlar