Ütopya adlı eser kime aittir ?


 Thomas More
, (7 Şubat 1478 - 6 Temmuz 1535) İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu.
  • Yaşamında önde gelen bir hümanist bilgin unvanına kavuşup bir çok kamu görevi üstlendi.
  • Eseri Ütopya ile edebiyatta yeni bir nesil yarattı. 
  • 1516 yılında kaleme aldığı Ütopya adlı eserde ideal hayali bir ada ülkenin siyasi sistemini tarif ediyordu. 

                                              

Yorum Gönder

0 Yorumlar