Advertisement

Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti kurucusu kimdir?

18 Aralık 1929’da daha önce yabancı sermaye düşmanı görünmemek için benimsenmeyen Fuat (Umay) Bey’in tasarruf ve yerli mal kullanımını özendirme amaçlı dernek kurma önerisi yeni politikayla uyumlu olduğundan gerçekleştirilmiş, Atatürk’ün himayesinde, TBMM Başkanı Kazım Özalp Paşa başkanlığında, İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Şükrü Ataman ve Emlak Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffet Tan‘ın da katılımıyla Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur.Cemiyet; kitleleri tasarrufa yönlendirmek, yerli malı kullanımını özendirmek, yerli mallarının kalitelerinin artırılmasını sağlamak yoluyla ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak amacıyla propaganda tekniklerinden yoğun biçimde yararlandığı gibi, başlıca etkinliklerini sergiler ve kongreler düzenlemek olarak belirlemişti. İlki 20 Nisan 1930’da Ankara’da açılan Milli Sanayi Numune Sergisi olmak üzere birçok sergi açan Cemiyet, 1931’de Budapeşte’de uluslararası sergide Türk pavyonunu düzenleme görevini de üstlenmişti. Sergilere verilen önemle Ankara’da “Sergievi” de yaptırılarak 1934″de açılmıştı. Yorum Gönder

0 Yorumlar