Umumi Türk Tarihine Giriş eseri kime aittir?

 SORU: Umumi Türk Tarihine Giriş eseri kime aittir?


A) İsmail Gaspıralı
B) Zeki Velidi Togan
C) Yusuf Akçura
D) İlber Ortaylı
E) Halil İnancık


CEVAP: Kazan’da Kasimiye Medresesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu ilk kitabının ardından, 1928 yılında ses getiren Türk Tarihi Dersleri’ni yayımlar. İstanbul Üniversitesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu kitabı büyük tarihçilerimizden Fuat Köprülü ve Halil İnalcık ayrı bir önem vererek ele alırlar. Fuat Köprülü, “Bu eserle artık Türk milleti ilim sahasında taklitten kurtulup rüşd ve tahkik yoluna girmiştir; Garp âlimlerine bile tasdik ettireceğimizden eminim” diyerek eserin orijinal ve evrensel nitelikte olduğunu söyler. Halil İnalcık da (2002) aynı eserin, ilk baskısı 1946’da yapılan ve günümüzde artık klasikleşmiş olan Umumi Türk Tarihine Girişin ilk taslağını oluşturduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Girişte Türklerin tarihini İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alır. Eser, uzun bir zaman dilimi ve geniş bir coğrafya üzerinde bu iki dönemi birleştiren bir siyasi kültür üzerine kurgulanmıştır.

Türklerin tarihini, yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak kronolojik dönemlerden oluşan bir çerçeve içinde, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları konular açısından değerlendirmektedir. Umumi Türk Tarihine Giriş eseri kime aittir sorumuzun cevabı B seçeneğinde yer alan Başkurt Devrimi ve bağımsızlık harekatı önderi olarak tarihe geçen Zeki Velidi Togan'a ait tarih kitabıdır. Yorum Gönder

0 Yorumlar