Advertisement

Tanzimat Fermanı'nı kim hazırlamıştır?


 Tanzimat Fermanı,Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır.3 Kasım 1939'da Sultan Abdulmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okumuştur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar