Osmanlı Devletinde gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara ne isim verilmiştir?Osmanlı Devletinde gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara ne isim verilmiştir?

Ekonomi yaşanılan her dönemde tüm toplumlar için önemli konulardan biri olmuştur. Günümüzde olsun, bundan 100 yıl önce olsun hatta ve hatta Osmanlı Devletinin kuruluşunun gerçekleştiği 13.yüzyılda dahi önemli konulardan biri olmuştur. Osmanlı Devletinde gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara mukataa adı verilmiştir. Devlet hazinesi için önemli olan bu mukataa topraklar nakit ihtiyacını karşılamak açısından önem arz etmektedir. Mukataa topraklar; Devlete ait bir arazi veya gelirin bir bedel karşılığında kiraya verilmesi veya geçici olarak devredilmesidir. Mukataa topraklar ayrıca Osmanlı Devleti'nde miri arazinin alt kollarından biridir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar