vatandaşlık etiketine sahip yayınlar gösteriliyorTümünü göster
Hukukun dalları nelerdir?
İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdir?
Memuriyet sınıfları nelerdir?
KPSS Güncel Bilgiler Serisi 2022 ( 16 adet Güncel Bilgi )
Memurlara verilen disiplin cezaları hangileridir?
Olağanüstü hali kim ne kadar süreliğine ilan eder ve uzatma yetkisi kime aittir?
Azerbaycan tarafından Şeref Nişanına layık görülen siyasetçimiz kimdir?
Borçlar Hukukuna hakim olan ilkeler ( DETAYLI )
İstimval nedir ?
Hukukun Türleri nelerdir?
1982 Anayasasını kim hazırlamıştır?
Yerinden yönetim yararları ve zararları nelerdir?
Valinin görev ve yetkileri nelerdir?
Yönetmelik çıkarabilme yetkisine kimlerde vardır?
Vatandaşlık Deneme Testi - 1 (GÜNCEL)
Yargıtay üyeleri kim tarafından seçilir?
Anayasa Mahkemesi TBMM içtüzüğünü nasıl denetler?
Hukukun kaynakları nelerdir?
Kamu Düzeninin Unsurları nelerdir?
Hukuk kurallarının yaptırımları nelerdir?