İl Özel İdaresinin karar alma organı hangisidir?
Mondros Ateşkes Antlaşması hangi antlaşma ile geçerliliğini yitirmiştir?
Umumi Türk Tarihine Giriş eseri kime aittir?
Türkiye'de yer alan ramsar alanları hangileridir?
Osmanlı Devleti zamanında açılan sosyal kurumlar hangileridir?
Türkiyedeki yüksek mahkemeler hangileridir?
1 Haziran 1453'te Ayasofya'da ilk cuma namazını kim kıldırmıştır?
Osmanlı Devletinde Nemçe olarak adlandırılan devlet hangisidir?
İlk yerli üretimlerimiz nelerdir?
F klavye mucidi kimdir ?