Advertisement

Ahlak-ı Alai eseri kime aittir ?

 Farsça kaleme alınan diğer 16. yüzyıl ahlâk kitapları arasında Türkçe yazılmasıyla öne çıkan Ahlak-ı Alai eseri hem din felsefe hem de İslâm toplumlarındaki siyaset ahlâk ilişkisini anlama açısından önemli bir kitap olarak yerini edebiyat alanında almıştır. Ayrıca bu eser Türkçe yazılmış ilk ahlak eseridir. 


544 sayfadan oluşan Ahlak-ı Alai adlı eserin yazarı 16.yüzyılda yaşamış olan ve Anadolu'da da kazaskerlik yapmış olan Türk ahlakçılarından Kınalızade Ali 'dir.
 Yorum Gönder

0 Yorumlar