Osmanlı Devleti zamanında kurulan bankalar hangileridir?

 Bank-i Dersaadet


 • Osmanlı Devletinde kurulan ilk banka 1847 yılında kurulan Bank-i Dersaadet olmuştur.
 • Bank-i Dersaadet , Osmanlı Devletinde kurulan ilk özel bankadır.
 • Bazı Galata bankerleri tarafından kurulmuştur ve padişah
 • Abdülmecid zamanında kurulmuş özel bankadır.


Osmanlı Bankası

 • 1856 yılında kurulmuş bankadır.
 • Abdülmecid zamanında kurulan bir bankadır.
 • İngiliz sermayeli olarak Londra'da kurulmuştur.
 • Osmanlı Devletinde para basmada yetkili olan banka ise Osmanlı Bankasıdır.


Memleket Sandıkları

 • 1863 yılında kurulmuş bir bankadır.
 • Abdülaziz döneminde kurulan ilk ve tek bankadır.
 • Çiftçiye düşük faizle kredi vermek amacı ile kurulan bankadır.
 • Mithat Paşa tarafından kurulan bankadır.
 • 1888 yılında Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür.Ziraat Bankası

 • 1888 yılında kurulmuş olan bir bankadır.
 • Ziraat Bankası, ilk milli banka olarak kabul edilmektedir.
 • II.Abdülhamit döneminde kurulan bankadır.


İtibari Milli Bankası

 • 1909 yılında kurulan bankadır.
 • İtibari Milli Bankasının amacı Osmanlı Sanayisini teşvik etmektir.
 • İttihat ve Terakki yönetiminin kurduğu bir parti olma özelliği taşımaktadır.
 • Sonraki zamanlarda ise İş Bankasına dönüştürülmüştür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar