Divan üyesi olan ilk Kaptan-ı Derya kimdir?

Divan üyesi olan ilk Kaptan-ı Derya kimdir?

Divan-ı Hümayun Osmanlı Devletinde 15.yüzyılda oluşturulan ve 17.yüzyıla kadar etkinliğini sürdüren bir karar organıdır. Bu karar organının içinde ise bir çok divan çeşidi yer almaktadır.  Örneğin; Ayak Divanı , Galebe Divanı gibi. Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayuna herkes üye olamamaktaydı. Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Rumeli Beylerbeyi, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, Rumeli ve Anadolu Defterdarları, Nişancı ve vezirlik rütbesine sahip olan Yeniçeri Ağası ve daha sonralarda eklenen Kaptan-ı Derya Divan-ı Hümayun üyeleriydi. Divan üyesi olan ilk Kaptan-ı Derya ise Hızır Reis ya da bilinen diğer bir adı ile Barbaros Hayreddin Paşa olmuştur.  1533 ve 1534 yıllarında, Cezayir-i Bahr-i Sefid ile Cezayir-i Garp bir yönetimde birleştirilerek Kaptanpaşa eyaleti oluşturulunca, Kaptan-ı Deryanın aynı zamanda bu eyaletin yöneticisi olması, eyalet işlerini de atayacağı bir vekille yürütmesi kabul edildi. Ama kaptan-ı deryalığın önem kazanması Barbaros Hayreddin Paşa'nın bu görevi yürütmesi sırasında oldu. 16. yüzyılın sonunda kaptan-ı deryalığa atananların vezirlik rütbesiyle Divan-ı Hümayuna üye olarak katılmaları uygulaması başlatıldı. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar